วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (Baan Nok Kamin Foundation)
เนื่องจากปัญหาในสังคมที่พบเห็นทั่วไปเกี่ยวกับครอบครัว จึงก่อให้เกิดเด็กเร่ร่อน จรจัด เด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถดูแลได้ กลายเป็นเด็กเร่ร่อน บางคนต้องตกเป็นโสเภณี ถูกทารุณทางเพศ บ้างถูกกดขี่แรงงาน บ้างติดยาและสารเสพติด ความบอบช้ำทางร่างกายของพวกเขา ยังไม่ทารุณเท่าจิตใจที่เต็มไปด้วยความปวดร้าว ปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ

Thailand Foundation

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

wowgold.pigecn.com has huge quantity of wow gold and very cheap wow gold for sale!Cheap wow gold are sell at all servers!buy Cheap wow gold,also called world of warcraft gold or wow gold,is on sale at our online store. We offer a range of services for your World of Warcraft character. We are selling World of Warcraft Gold and doing power leveling for you at an unimaginable price. Cheap wow gold is on hot sale on all servers, especially on American servers. You can buy cheap wow gold and power leveling from us, a professional, loyal and reliable wow gold exchange corporation and power leveling work group. Buy cheap wow gold here, and then enjoy your excited wow life!