วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

บ้านอุ่นรัก (Baan Unrak)

บ้านอุ่นรัก (Baan Unrak)

บ้านอุ่นรัก คือบ้านพักเด็กและชุมชนพัฒนายั่งยืนโครงการหนึ่งในเขตอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทย
"บ้านแห่งความรื่นเริง" เปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพ.ศ.2534 ด้วยความมุ่งมั่นพยายามป้องกันการเพิ่มจำนวนของเด็กกำพร้าและเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความอยู่รอดในพื้นที่ โครงการนี้ได้เริ่มรับเด็กครั้งแรก 2 คน และขยายมาเป็น 45 คน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2541 ต่อมาเดือน มีนาคม พ.ศ.2546

Thailand Foundation

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

wowgold.pigecn.com has huge quantity of wow gold and very cheap wow gold for sale!Cheap wow gold are sell at all servers!buy Cheap wow gold,also called world of warcraft gold or wow gold,is on sale at our online store. We offer a range of services for your World of Warcraft character. We are selling World of Warcraft Gold and doing power leveling for you at an unimaginable price. Cheap wow gold is on hot sale on all servers, especially on American servers. You can buy cheap wow gold and power leveling from us, a professional, loyal and reliable wow gold exchange corporation and power leveling work group. Buy cheap wow gold here, and then enjoy your excited wow life!