วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สำนักงานร้อยเอ็ด


มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สำนักงานร้อยเอ็ด (มยช.ร้อยเอ็ด) (Foundation for Rural Youth (FRY))

ภารกิจ...ดำเนินงานต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนชนบท
กลุ่มเป้าหมาย.............เด็กและเยาวชนชนบทที่อพยพแรงงานรวมทั้งเด็ก เยาวชนและสตรีชนบทที่ยังอยู่ในชนบท
พื้นที่การดำเนินงาน.........เขตบางบอน,เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ/ร้อยเอ็ด

Thailand Foundation

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

wowgold.pigecn.com has huge quantity of wow gold and very cheap wow gold for sale!Cheap wow gold are sell at all servers!buy Cheap wow gold,also called world of warcraft gold or wow gold,is on sale at our online store. We offer a range of services for your World of Warcraft character. We are selling World of Warcraft Gold and doing power leveling for you at an unimaginable price. Cheap wow gold is on hot sale on all servers, especially on American servers. You can buy cheap wow gold and power leveling from us, a professional, loyal and reliable wow gold exchange corporation and power leveling work group. Buy cheap wow gold here, and then enjoy your excited wow life!