วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child's Dream)

มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child's Dream)

"ดำรงอยู่ได้ด้วยสิ่งที่เราได้มา ดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยการแบ่งปัน"

Winston Churchill เราหยิบยกคำพูดคำนี้ขึ้นมาเพราะเป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นปีที่ผ่านมาของพวกเรา
มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ก่อตั้งขึ้นมาเป็ฯเวลาพอสมควรเพื่อที่จะสร้งอนาคตที่ดี ให้กับเด็กด้อยโอกาส จำนวนมากเราได้เข้าใจว่า การเสียสละ ความสะดวกสบายเพื่อทำฝันบางอย่างให้กลายเป็นจริง เป็นเรื่องที่เสี่ยงอย่างยิ่งและ การที่จะหาบางอย่าง

Thailand Foundation

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

wowgold.pigecn.com has huge quantity of wow gold and very cheap wow gold for sale!Cheap wow gold are sell at all servers!buy Cheap wow gold,also called world of warcraft gold or wow gold,is on sale at our online store. We offer a range of services for your World of Warcraft character. We are selling World of Warcraft Gold and doing power leveling for you at an unimaginable price. Cheap wow gold is on hot sale on all servers, especially on American servers. You can buy cheap wow gold and power leveling from us, a professional, loyal and reliable wow gold exchange corporation and power leveling work group. Buy cheap wow gold here, and then enjoy your excited wow life!