วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

มูลนิธิดวงประทีป (Duang Prateep Foundation)

ครูประทีปเริ่มให้การศึกษากับเด็กในสลัมเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยสอนหนังสือให้กับเด็กที่พ่อแม่ออกไป ทำงานนอกบ้าน รับค่าจ้างวันละ 1 บาท ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า "โรงเรียนวันละบาท" พ.ศ. 2521 ได้รับรางวัล แม็กไซไซ สาขาบริการชุมชน จากประเทศฟิลิปปินส์ ได้รับเงินรางวัลเป็นจำนวนเงิน 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 402,500 บาท ครูประทีปได้นำเงินรางวัลทั้งหมดนี้มาก่อตั้ง "มูลนิธิดวงประทีป"

Thailand Foundation

ไม่มีความคิดเห็น: