วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (Foundation for the blind in Thailand)

จากการเริ่มต้นเพียงจุดเล็กๆ ของมิสเยเนวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ริเริ่มให้มีการศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทยเป็นคนแรกเมื่อหลายสิบปีก่อน จวบถึงวันนี้ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขยายการดำเนินงานในแขนงต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็น และตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางสายตาให้มากที่สุด โดยหน่วยงาน 5 แห่งของมูลนิธิ

Thailand Foundation

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

wowgold.pigecn.com has huge quantity of wow gold and very cheap wow gold for sale!Cheap wow gold are sell at all servers!buy Cheap wow gold,also called world of warcraft gold or wow gold,is on sale at our online store. We offer a range of services for your World of Warcraft character. We are selling World of Warcraft Gold and doing power leveling for you at an unimaginable price. Cheap wow gold is on hot sale on all servers, especially on American servers. You can buy cheap wow gold and power leveling from us, a professional, loyal and reliable wow gold exchange corporation and power leveling work group. Buy cheap wow gold here, and then enjoy your excited wow life!